IEEE, Organizasyon    |    Aralık 24

Engelleri teknoloji ile aşalım!

IEEE öğrencileri, bilgilerini insani bir amaç uğruna kullanmak için “Yaşama Bağlayan Teknoloji” proje yarışmasını düzenlemektedir. Fikrin yapıtaşları IEEE olmanın farkındalığı, üretme hevesi, topluma fayda sağlama gayesi, en önemlisi büyük çabalarla ortaya çıkan teknolojik ürünlerin tozlanması değil, kullanılması isteği oldu. Bu sebepler hem uygulama ile öğrenmeyi, hem de çalışmaların bir insanın hayatını kolaylaştıracağı “Muhtaç insanların hayatını kolaylaştıracak gereçler üretme” temasına ulaştırdı.

Yaşamdan kopmuş muhtaç insanların dışa bağımlılığını azaltacak, gündelik işlerinin zorluğundan kurtaracak, teknolojinin varoluş anlamını pekiştirecek yani Yaşama Bağlayacak Teknolojiler bu projenin amacı olmuştur. Günümüz Türkiye’si her geçen gün daha çok Ar-ge çalışmasına ev sahipliği yapmakta. Son yıllarda Bilişim sektörünün geldiği nokta ise umut verici olarak nitelendiriliyor. Bilişimcilerin isteği Türkiye’nin bilişim ve teknoloji ülkesi olması ve ekonomik kalkınmayı dünyadaki diğer örnekler gibi teknoloji üretimiyle sağlaması yönünde.

Geleceği teknoloji ile bezeyebilmek için geleceğin mühendislerinde toplum ihtiyaçlarını karşılama bilinci olmalıdır. Teknolojinin yaşamın her saniyesinin aracı olması yaşam kalitesini yükseltir, toplumu refaha kavuşturur. Fakat yeni teknoloji denemeleri için Türk öğrencilerin uygun ortamı, yol göstereni, finansal yardımı olmayabiliyor. Bu sebepler geleceğin mühendislerinin en taze bilgiyle donatılmış, en yaratıcı ve en güçlü oldukları zamanda üretimlerine engel teşkil ediyor. Türkiye’deki en yaygın genç mühendis ağına sahip TURKIEEE, yani IEEE Türkiye Öğrenci Kolları, öğrencilerin inovasyonla ilgili sorunları çözmekte önayak olmak ve toplumsal bilinç yaratmak için yeni bir ISBIR’liğine gidiyor.

Öğrencilerin bilgilerini pratikte kullanacağı proje üretimini öngören, hem de topluma fayda sağlayacak bir organizasyon düzenleme isteğimiz ilk adımımız oldu.Sosyal tarafında yardım olması, proje tarafında ise teknik projeler olması amacımızdı. Bu organizasyon çerçevesinde üretilen projelerin okulda yapılan projelerden farkı ise kişilerin kullanımını yani gereç yapımını hedef alıyor olmasıydı. Türkiye’de sanayide az ilgi gören bir konuya dikkat çekmek adına “engellilerin ve muhtaçların yaşamının kolaylaştırılması” konusu uygun görüldü. Bu tema Türkiye’de organize biçimde işlenmediği için, üreticimde birkaç temel gereçten öteye geçememiştir. YBT sanayiye konuya eğilim için bir çağrı olacak.

YBT projeleri elektrik, elektronik, bilgisayar ve makine mühendisliği öğrencilerinin alanlarında hayat bulacaktır. Bazen hareket eden ufak bir robot, bazen bir engellinin bilgisayara erişimini sağlayan bir bilgisayar parçası, bazen de bilgisayarla iletişim sorununu çözecek bir yazılım olacaktır.

YBT kapsamında proje yapılması öğrencilere kişisel kullanım ergonomisinde deneyim katacaktır. Deneyimleri gelecekteki ürünlerinin özelliklerinde kendini gösterecektir. Toplumun kıyıda kalmış fakat azımsanmayacak kesimine de hitap edecek, geniş bakış açılı mühendisler yaratmak tam da IEEE’nin yapmak istediği şeydir. İşte o zaman YBT Türkiye’de hedefine ulaşmış olacaktır.

Bu sosyal gelişimin temellerini atmak için hem öğrencileri hem de firmaları “Yaşama Bağlayan Teknoloji” projesine katılmaya ve destek vermeye çağırıyoruz.Etiketler:, , , , ,
Yorum Yapın